Approaches and Technologies on Sustainable Land Management

ການເຂົ້າຮ່ວມ ວາງສະແດງ ຜົນງານ ເອກກະສານ ການຈັດການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ຢູ່ງານວັນອາຫານໂລກ ວັນສາກົນ ແລະ ສັບປະດາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກປະຈຳປີ 2018

ຕອນເຊົ້າ ຂອງວັນທີ 16 ຕຸລາ 2018ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ຈັດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນອາຫານໂລກ, ວັນ ສາກົນ ແລະ ສັບປະດາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ຄົບຮອບ […]

ກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ລາຍງານ ຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ໃນການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດກິດຈະກຳ ລະຫວ່າງ ທີມງານ SACCC ແລະ WOCAT

ໃນຄັ້ງວັນທີ 14 ກັນຍາ 2018 ທາງທີມງານຂອງໂຄງການ SACCC ແລະ WOCAT ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ລາຍງານ ຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ໃນການຈັດຕັ້ງ […]